Yamaha C6 till Kalmarsalen, Kalmar

Yamaha C6 till Kalmarsalen, Kalmar

Under 2011 förvärvades en ny Yamaha C6 till Kalmarsalen,Kalmar. Den skulle ersätta Steinwayflygeln mod D från 1990, som blev allt för stor för de nya produktionerna. Steinwayflygeln fick istället ersätta den gamla Petrofflygeln från 1949 på Kalmar Slott och används nu flitigt av kammarmusikföreningen.

2012-05-11 06:48