Kontakt

Per-Arne Göransson
Hägnen 114
395 95 Rockneby

070-560 00 22

p-a.goransson@telia.com

 

Per-Arne Göransson, pianotekniker.

Jag heter Per-Arne Göransson och arbetar heltid som pianotekniker. Jag åtar mig uppdrag i bland annat, områdena kring , Linköping, Åtvidaberg, Kinda, Norra Tjust, Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Kalmar och Öland.

Min utbildning genomförde jag på dåvarande pianoteknikerskolan i Kärrtorp, Stockholm under ledning av Per Nelin under åren 1984-86. Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium för vidareutbildning på Steinway & Sons fabrik i Hamburg 1991.

 Min huvudsakliga sysselsättning idag är stämning och underhåll av pianon och flyglar på kulturskolor, institutioner, i församlingar och hos privatpersoner.

 OBS! Allt som är skrivet på denna sida bygger på flera års yrkeserfarenhet, egna slutsatser och värderingar. Olika uppfattningar kan därför förekomma hos andra inom branschen.

 Pianostämning i praktiken.

 Att stämma pianon innebär inte som många tror att man har ett perfekt gehör och att man har alla toner färdiga i huvudet. Uppgiften är istället den att förena samtliga toner, oavsett tonhöjd, inom instrumentets omfång så att du tillsammans på ett behagligt sätt kan spela de djupaste bastonerna med de högsta tonerna i diskanten. Detta kan du utföra genom givna intervaller och övertonsserier där man har som hjälp att lyssna på uppkomna svängningar mellan desamma.

 Denna arbetsmetod fungerar utmärkt när du har att göra med relativt nya instrument samt konsertstämningar där kraven håller sig inom ca 3 tim.

  Att stämma ett piano hemma hos en privatperson ställer fler och helt andra krav på pianoteknikern.

 Pianostämning för hemmabruk.

När vi pratar om pianostämning för hemmabruk och privatpersoner är det oftast fråga om underhållstämning. Det innebär att stämma instrumentet en eller flera gånger under en kortare eller längre period för att uppnå bästa möjliga stämhållbarhet efter omständigheterna.
 Omständigheterna kan variera efter kvalitet på instrument, miljö, kostnader, användningsområde etc.
  Det är ganska vanligt vid nybesök att pianot inte har varit stämt under en period på uppåt 20-30 år. En ganska naturlig sak eftersom man skaffade pianot när barnen skulle lära sig spela, och nu är det barnbarnen som kommer och hälsar på.
  Ett piano är i ständig rörelse beroende på förändringar i luftfuktighet. Endast kortare perioder under året är instrumentet stabilt,( inte nödvändigtvist stämt). Det är när den relativa luftfuktigheten (RH) ligger mellan 40 och 60%RH. Detta sker vanligtvis under månaderna april-juni samt okt-dec. Däremellan kan stora avvikelser förekomma, från 20-25%RH i jan-feb till 80-90%RH i juli-aug.
Detta innebär att när det är hög RH så har vi en naturlig höjning av tonhöjden pga att trämaterialet i pianot sväller i fukten och på så sätt ökas trycket mot strängarna, och tvärtom när det då är torrare i jan-feb, (kall luft utomhus är torr och kräver mycket värme inomhus, vilket gör den ännu torrare).
  Instrument som inte har stämts på så pass lång tid ligger också oftast upp till en halv ton för lågt på grund av uttänjning i strängmaterialet.
  Dessa omständigheter gör det, att pianostämmaren i viss utsträckning kan påverka framtida rörelser i instrumentet genom att noggrant planera hur och när pianot ska stämmas. Genom att undvika tonhöjning och endast renstämma inbördes under den torra perioden kan man själv låta pianot få sin naturliga höjning i juli-aug, och då istället fortsätta att stämma upp pianot inför den torra perioden i jan-feb. Skulle man istället göra en tonhöjning till normalton a1 440Hz under jan-feb, är risken den att man istället får ett mycket ostämt piano till hösten som ligger mycket högre i tonhöjd, och som man då skulle få sänka, vilket gör det, att instrumentet sjunker ytterligare när luften blir torrare i jan-feb. Tyvärr är det detta som händer runt om i våra kulturskolor idag när teminstarten börjar just i aug och jan. Därför stäms oftast skolornas instrument 2-3 ggr/året. 
  Man kan göra en tonhöjning på våren om man har en marginal upp till 440Hz (ca 430), för att sedan forsätta stämma på hösten då stora delar av pianot nu redan ligger i normalton pga en naturlig höjning.

Sammanfattningsvis innebär detta, att om man måste höja pianot på våren, inte överstiga 430Hz, för att sedan forsätta stämningen på hösten. Om pianot är högre än 440Hz på hösten, försöka istället stämma på våren då en naturlig sänkning har skett under den torra perioden.
  Beroende på i vilken period under året som pianot stämdes senast (oberoende på hur länge sedan), kommer det alltid att låta minst ostämt under samma period varje år, vilket innebär att det då är den bästa tiden på året att stämma just det pianot. Konstigt nog, blir det så att man ska försöka undvika stämma pianot när det låter som mest ostämt.

Följer man dessa råd kan man inom 3-4 år få ett piano som ändrar sig inom en acceptabel nivå under året, och man behöver då endast underhållstämma det vartannat eller vart tredje år.
  Kom ihåg, att onormala väderförhållanden, eller inomhusklimat, påverkar genast stämhållbarheten i instrumentet. Idag är inte ytterväggar några problem, däremot golvvärme, luftvärmefläktar, samt allt för varma lokaler som skapar ett alldeles för torrt klimat inomhus vintertid.